گروه صنعتی Decoratiwall درزمینه کلیه مصنوعات استیل شامل انواع ملزومات دکوراسیون داخلی شامل :
دکور میز ویترین دکوراسیون‌کامل به صورت چوب شیشه استیل وترکیبی اماکن‌تجاری،اداری،مسکونی،فعالیت دارد تولید انواع دکوراسیون داخلی استیل،خدمات جوشگاری ارگون،نصب انواع حفاظ استیل بانکی…
decoratiwall@gmail.com

دکوراسیون سرویس بهداشتیبرچسب

سرویس بهداشتی یکی از بخش های مهم منزل می باشد، یکی از عواملی که نقش زیادی در زیباسازی دکوراسیون این فضا دارد، انتخاب مدل کاشی و سرامیک می باشد . امروزه کاشی ها، تنوع زیادی دارند و در انواع شکل ها و در ابعاد مختلف طراحی

برای نو سازی و مدرن کردن و شیک تر کردن دیوارهای سرویس بهداشتی می توان از کاغذ دیواری استفاده کرد .این نوع به عنوان بهترین گزینه که تغییر چشمگیری ایجاد می کند و قیمت مناسبی هم دارد. به همین دلیل استفاده از این نوع در