گروه صنعتی Decoratiwall درزمینه کلیه مصنوعات استیل شامل انواع ملزومات دکوراسیون داخلی شامل :
دکور میز ویترین دکوراسیون‌کامل به صورت چوب شیشه استیل وترکیبی اماکن‌تجاری،اداری،مسکونی،فعالیت دارد تولید انواع دکوراسیون داخلی استیل،خدمات جوشگاری ارگون،نصب انواع حفاظ استیل بانکی…
decoratiwall@gmail.com

ترکیب رنگ سال با انواع رنگ هابرچسب

در انتخاب رنگ‌هایی که همراه رنگ سال در دکوراسیون به کار می‌روند باید دقت کرد،رنگ سال را به چه رنگ هایی میتوان ست کرد  چرا که رنگ مورد نظر از نظر کمرنگ و پررنگ بودن باید متناسب با رنگ آبی باشد. به طور کلی می‌توان